top of page
TZE-218.jpg
TZE-207.jpg

ביתנו הוא מבצרנו. המקום הטוב, התומך והבטוח שכל אחד מאיתנו זקוק לו. השקט והפרטיות הכרחיים ולכן כל מה שצריך נמצא שם. המקלחת והשירותים הם שלך ויחידות המגורים מאובזרות ומתוכננות בקפידה והמרחבים המשותפים הם בגדר בחירה.

TZE-361.jpg
bottom of page